Jak to działa?

W poniższej bazie wiedzy znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące usługi weryfikacji z wykorzystaniem dostępu do informacji o rachunku bankowym. Wyjaśniamy jakie dane są pobierane, weryfikowane i przekazywane podmiotom zlecającym weryfikację, gdzie można sprawdzić zakres weryfikowanych danych, z czego może wynikać negatywny wynik procesu weryfikacji i wiele więcej. Jeżeli nie znajdziesz informacji, której szukasz – skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc.

Jakie dane są weryfikowane?

Zakres weryfikacji zależy od potrzeb wskazanych przez firmę, która tej weryfikacji wymaga. W maksymalnym wymiarze usługi weryfikowane są następujące dane: imię, nazwisko, adres oraz historia transakcji (wpływy i wydatki) wraz ze szczegółami z ostatnich 365 dni.

Jak mogę sprawdzić dane, które zostały pobrane?

Zakres pobieranych danych jest zmienny i zależy od tego, których danych potrzebuje firma zlecająca weryfikację. Każdorazowo, po zakończonym procesie weryfikacyjnym, dane są gromadzone w postaci raportu .pdf i przesyłane do osoby weryfikowanej drogą mailową (jako załącznik lub plik dostępny pod linkiem).

Czy moje dane zostały gdzieś przesłane?

Tak, dane zgromadzone w procesie weryfikacji zostały przesłane firmie, która tę weryfikację zleciła. Jej nazwa jest zawarta w zgodzie na przeprowadzenie weryfikacji widocznej przed przekierowaniem do banku, w regulaminie usługi, który otrzymujesz od nas drogą mailową oraz w samym mailu informującym o tym, jakie dane i do jakiej firmy zostały przesłane.

Jakie dane zostały udostępnione?

Zakres pobieranych danych jest zmienny i zależy od tego, których danych potrzebuje firma zlecająca weryfikację. Każdorazowo, po zakończonym procesie weryfikacyjnym, dane są gromadzone w postaci raportu .pdf i przesyłane do osoby weryfikowanej drogą mailową (jako załącznik lub plik dostępny pod linkiem). Jeżeli jesteś już po procesie weryfikacji – sprawdź swoją skrzynkę mailową, a znajdziesz tam raport podsumowujący pobrane i przekazane dane.

Dlaczego weryfikacja nie przebiegła pomyślnie?

Niepomyślny przebieg procesu weryfikacyjnego może mieć kilka przyczyn. Jedną z nich mogą być błędy techniczne, inną procesy po stronie partnera, który przetwarza otrzymane dane np. w celu oceny zdolności kredytowej. Jeżeli chodzi o przyczyny techniczne, mogą to być: brak transakcji na rachunku bankowych (brak danych niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji); brak stabilnego połączenia z internetem w trakcie całego procesu; brak poprawnego uwierzytelnienia w bankowości elektronicznej (bez tego pobranie danych nie jest możliwe). Jeśli natomiast weryfikacja zakończyła się niepomyślnie już po udanym przekazaniu danych do partnera, wówczas przyczyn należy szukać po jego stronie. Możliwe jest, że przekazane dane nie były wystarczające do uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji i zaakceptowania wniosku o możliwość skorzystania z oferty partnera.

Porozmawiajmy